top of page

Konferencia felhívás – A fehérterror Magyarországon (1919–1921) ­­

A fehérterror Magyarországon (1919–1921) ­­– új kutatási eredmények, új nézőpontok nemzetközi összehasonlításban


Az 1919 nyara és 1921 ősze között a Magyar Nemzeti Hadsereg tiszti különítményes csoportjai és más fegyveres szervek által elkövetett atrocitások (gyilkosságok, nemi erőszak, rablás, testi sértések) sorozatát a magyar történelemtudomány összefoglalóan a fehérterror időszakaként tartja nyilván. Az időben és térben is jól lokalizált események halálos áldozatai közül mintegy 680 főt sikerült eddig név szerint is beazonosítani, számuk azonban valószínűleg az ezer főt is meghaladhatja. (Lásd legújabban és legalaposabban: Kóródi Máté: Adattár a Magyar Nemzeti Hadsereg tiszti különítményes csoportjai és más fegyveres szervek által elkövetett gyilkosságokról 1919. augusztus 3. – 1921. október 23. (Clio Kötetek 2.) Budapest, Clio Intézet, 2020.)


Az emlékezetpolitikai térben fel-fellángoló (publicisztikai) viták ellenére – meglepő módon – az utóbbi időben levéltári alapkutatásokon alapuló átfogó munkák kizárólag angol nyelven születtek a témában. (Bodó Béla: The White Terror: Antisemitic and Political Violence in Hungary, 1919–1921. (Mass Violence in Modern History 5.) London, Routledge, 2019.; magyarul Bodó Béla: A fehérterror: Antiszemita és politikai erőszak Magyarországon 1919–1921. Budapest, Napvilág Kiadó, 2022.; Bodó Béla: Black Humor and the White Terror. (Routledge Histories of Central and Eastern Europe) London, Routledge, 2023.; Emily Gioielli: „White Misrule”: Terror and Political Violence during Hungary’s Long World War I, 1919–1924. PhD disszertáció, CEU, 2015.)


A téma árnyalt és részletes tárgyalása érdekében az Erőszakkutató Intézet lehetőséget kíván nyújtani olyan új kutatási eredmények bemutatására és megvitatására, amelyek a fehérterror esemény-, politika-, emlékezet- és társadalomtörténetével, illetve nemzetközi vonatkozásaival kapcsolatosak.


Különösen az alábbi témákban várjuk a jelentkezéseket:


- A fehérterror meghatározásának problémái – a fehérterror mint a polgárháború eszköze; mint a vörösterrorra adott válasz; mint zsidóellenes erőszak; mint ellenforradalom/ellentétes forradalom.

- A fehérterror hatása a magyar politikai kultúrára és rendszerre – a „hideg polgárháború” Magyarországon (1919–1922).

- A fehérterror elkövetői és irányítói – motivációjuk, sorsuk a Horthy-korszakban és 1945 után, Horthy Miklós és az 1919 utáni politikai, katonai elit szerepe az erőszakhullámban; a fehérterror intézményrendszere (különítményes alakulatok és társadalmi hálózataik).

- A fehérterror és a magyar társadalom – lokális közösségek, társadalmi szervezetek és az országos közvélemény reakciója az erőszakra.

- A fehérterror erőszaktörténeti háttere – az erőszak formái, dinamikája, szociálpszichológiai, ideológiai háttere.

- A fehérterror áldozatai – politikai, társadalmi, származási, nemi, földrajzi kontextus; túlélési stratégiák.

- A fehérterror utóélete – a fehérterror bemutatása és narratívái a korabeli emigráns, magyarországi és nemzetközi sajtóban; a fehérterror ábrázolása az irodalomban, a képzőművészetben, különös tekintettel az 1945–1989 közötti időszakra; a fehérterror és az 1989 utáni emlékezetpolitika.

- A fehérterror nemzetközi összehasonlításban – esettanulmányok egyes országokról (1918–1922).

- A fehérterror a bíróság előtt – felelősségre vonási eljárások 1919–1921-ben, valamint a második világháború után; a fehérterror eseményeinek tárgyalása az 1919–1944 közötti sajtóperekben.

- A fehérterror historiográfiája.

- Esettanulmányok egyes atrocitásokról.


A konferencia időpontja: 2023. november 29.

Helyszín: Budapest Főváros Levéltára

Az esemény facebook oldala.


A vidékről érkezők útiköltségét megtérítjük, és lehetőség szerint szállást is tudunk biztosítani.


Kérjük, hogy legkésőbb 2023. október 15-ig küldje el az előadás tervezett címét és absztraktját (legalább 2500 leütés) az eki@eroszakkutatas.hu címre.


Az előadás befogadásáról és a szekcióbeosztásról október 20-ig küldünk értesítést.Kommentare


Hírek
Archívum
Keresés
bottom of page