top of page
erőszak magyarország északkeleti vármegyéiben (1918–1921) 

Kosztyó Gyula

történész, PhD

kosztyo@eroszakkutatas.hu

0L3A8727.jpg

A kutatás célja, hogy képet adjon a Szabolcs, Szatmár, Bereg, Ung, Ugocsa és Máramaros vármegyék 19181921 közötti erőszaktörténetéről.

 

A vizsgálat tárgya azok az erőszakos események, amelyekre a Népköztársaság, a Tanácsköztársaság, a román, illetve az utódállami megszállás során, illetve azt követően került sor.

 

A projekt nagy hangsúlyt fektet a különböző események  atrocitások, gyilkosságok, megfélemlítés, antiszemitizmus, fosztogatás, önbíráskodás, sarcolás, rekvirálás stb. kronológiájának felrajzolására, az áldozatok számának megállapítására, az elkövetők motivációjának feltárására, az erőszak okainak, intenzitásának, következményeinek bemutatására.

Az alapkutatáshoz eddig kevéssé vagy egyáltalán nem kutatott magyarországi és ukrajnai levéltári forrásokat használunk fel. 

Kárpátalja reintegrációja a Horthy-kori Magyarországba (1938-1944)

A kutatás célja, hogy részletesen, ukrajnai és magyarországi levéltári anyagok segítségével árnyalja a magyar politikai elit reintegrációs törekvéseit Kárpátalján 1938 és 1944 között. Ezt olyan alapkutatásokon keresztül igyekszünk bemutatni, mint például a területen végrehajtott gazdasági fejlesztések, beruházások, a budapesti politikai elit beavatkozása a kárpátaljai politikai élet szerveződésébe, vagy éppen a nemzetiségi lakosság nyelvhasználat, oktatásügye stb. Szintén vizsgáljuk azt, hogy miként alakult az itt élő nemzetiségi lakosság szociális és gazdasági helyzete ebben az időszakban, nagy hangsúlyt fektetve a közellátásra. Fontos részei e projektnek a kárpátaljai katonai közigazgatások (1938, 1939, 1944) szociális, gazdasági és erőszak történeti oldalának bemutatása, illetve a zsidó lakosság jogfosztásának és deportálásának, eddig érintetlen levéltári források felhasználásával történő bemutatása. 

bottom of page