top of page
Komáromi nyilasok
a nyilaskeresztes mozgalom Komáromban

Bajcsi Ildikó

történész, PhD

bajcsi@eroszakkutatas.hu

Bajcsi Ildikó, kutató

A kutatási projekt célja, hogy feltárja és bemutassa az 1944 őszétől kezdődő nyilas korszakot Komárom és környékén. Mi volt a nyilas hatalomátvétel folyamata, kik és hogyan kerültek az új pozíciókba, és milyen intézkedéseket hoztak? Milyen volt a helyi nyilas propaganda, és mi volt a hatása a helyi társadalomra?

A szlovák népbírósági perek irataiból a kutatás feltérképezi a politikailag megbízhatatlan személyekkel és zsidókkal szembeni nyilas retorziók és kegyetlenkedések eseteit, és bemutatja az elkövetőkkel szembeni eljárásokat.

a felvidéki magyar holokauszt-túlélők második nemzedéke Izraelben

A kutatás  – élettörténet-interjúkon keresztül – feltérképezi a felvidéki zsidó holokauszt-túlélők Izraelben élő második generációját és identitásváltozásuk mélyrétegeit.

Azt vizsgálom, hogy milyen szerepet játszott a holokauszt és a Csehszlovákiában továbbélő antiszemitizmus a dél-szlovákiai magyar zsidóság alijázásában, valamint kitérek az emigráltak integrációs stratégiáira, a beilleszkedés módozataira, és a kiválasztott személyek kapcsolati rendszerére.

bottom of page