top of page
a honvédség és a polgári lakosság a keleti fronton
(1941–1944)
Megszálló csapatok

 Fóris Ákos

történész, PhD

foris@eroszakkutatas.hu

0L3A8724.jpg

A kutatási projekt célja, hogy átfogóan, magyarországi, németországi illetve ukrajnai levéltári alapkutatásokra építve értékelje és feltárja a Magyar Királyi Honvédség kapcsolatrendszerét a polgári lakossággal a keleti hadműveleti területen.

 

A vizsgálat középpontjába a magyar hadsereg intézményi és az egyes katonák egyéni erőszakalkalmazása áll. Esettanulmányokon keresztül törekszünk meghatározni azt, hogy milyen tényezők befolyásolhatták a polgári lakosság ellen elkövetett atrocitásokat.

 

Külön hangsúllyal tekintjük át azt a kérdést, hogy a lakosság külöböző rétegei által elszenvedett erőszak mennyisége és minősége mennyiben differenciálható nem, életkor, nemzetiség valamint földrajzi régió alapján.

 

A kutatái projekt véghezvitele érdekében kiterjesztjük kutatásunkat a további tengelyhatalmi haderők (német, olasz, szlovák, román, finn) továbbá a megszállt területeken működő szovjet, ukrán és lengyel irreguláris erők tevékenységére, a Honvédség belső viszonyaira, a mögöttes területeken és a hátországban a hadifogoly- és menekültkérdésre, valamint a megszállás és az elkövetett bűncselekmények utóéletére.

bottom of page