top of page

Előkészületben Marosvári Attila új könyve. A román megszállási politika Magyarországon (1919–1920)

Március végén jelenik meg Marosvári Attila legújabb monográfiája.


Az 1919–1920-as magyarországi román katonai megszállás története átfogóan máig feldolgozatlan. A témát érintő munkák alapvetően az eseményeket rögzítik, s csak elnagyolt képet nyújtanak arról, hogy milyen megfontolások alakították a román megszállási politikát.


Marosvári Attila történész-levéltáros a korabeli diplomáciai iratok, levéltári források és sajtóanyagok alapján – főként a legtovább megszállt Tiszántúlra, s ezen belül Csanád vármegyére fókuszálva – azt vizsgálja, hogyan rendezkedtek be a románok a mai Magyarország megszállt területein, milyen igazgatási rendszert építettek itt ki, és ennek tér- és időbeli változásai hogyan függtek össze a párizsi békekonferencián zajló eseményekkel.


Az 500 oldalas monográfiában a szerző – többek között – arra keresi a választ, hogy


  • milyen elvek alapján történt a tiszántúli román megszállási zónák lehatárolása, hogyan változtak, és miként függött mindez össze az 1916-os bukaresti titkos szerződésben rögzített magyar területek megszerzésére irányuló törekvésekkel,

  • mik voltak a polgári és katonai közigazgatási zónák jellemzői,

  • melyek voltak az erőszaktrendet befolyásoló tényezők,

  •  mi volt a rekvirálási rendszer struktúrája, miként jutottak el a románok a magyar területek szervezett kifosztásáig, és hogyan reagáltak a párizsi békekonferencia egyes delegáltjai minderre,

  •  milyen védekezési stratégiákat alkalmazott a lakosság a károk mérséklése érdekében.


Mindezek alapján egy jóval differenciáltabb megszállási politika képe bontakozik ki, amely több szempontból is új megvilágításba helyezi, amit Magyarország román megszállásáról eddig tudtunk.


Comments

Couldn’t Load Comments
It looks like there was a technical problem. Try reconnecting or refreshing the page.
Hírek
Archívum
Keresés
bottom of page